Jestem poszkodowany

* Numer rekomendacji (9 cyfr) zapewnia bezpłatne konsultacje z prawnikiem oraz 20% rabat na usługi odszkodowawcze (rekomendacje dostępne u Reprezentantów ds. Odszkodowań oraz u Ambasadorów GDPM)

GDPM oświadcza, że powyższe dane osobowe będą służyć wyłącznie wywiązaniu się ze świadczonych usług oraz wystawienia ewentualnych dowodów księgowych. GDPM zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i jego zapytaniem. Przeczytaj koniecznie: Polityka prywatności GDPM.

Gdańsk 28.09.2017: szkolenie dla Ratowników

Seminarium: "Odpowiedzialność prawna ratowników medycznych" – 5 pkt edukacyjnych

Praca ratownika medycznego związana jest z ogromną odpowiedzialnością. Wymaga odporności na stres oraz umiejętności podejmowania decyzji, od których zależy ludzkie życie i zdrowie. Ratownicy na co dzień udzielają pomocy osobom w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, ryzykując przy tym swoje zdrowie. Czas, by zadbali również o swoje bezpieczeństwo prawne.

Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych
zaprasza do uczestnictwa w seminarium:
„Odpowiedzialność prawna ratowników medycznych”

Podczas spotkania poruszymy następujące zagadnienia z zakresu:

 • odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz pracowniczej ratownika medycznego związanej z podejmowanymi działaniami ratunkowymi,

 • odpowiedzialności ratownika medycznego, jako pracownika lub podmiotu gospodarczego,

 • ustawy o prawach pacjenta i dokumentacji medycznej,

 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z pracą ratownika medycznego.

Program seminarium został zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konsultanta ds. Medycyny Ratunkowej.

Liczba godzin na realizację seminarium wynosi 5 godzin dydaktycznych, które obejmują 5 godzin zajęć teoretycznych.

Program zajęć teoretycznych:

1. Nieznajomość prawa szkodzi, czyli… podstawy odpowiedzialności cywilnej i karnej – 2 godziny

 • odpowiedzialność karna,

 • źródła odpowiedzialności cywilnej,

 • odpowiedzialność pracownicza.

2. Dokumentacja medyczna i ustawa o prawach pacjenta – 1 godzina

 • naruszenie praw pacjenta,

 • rodzaje zgody.

3. Sytuacje trudne w pracy ratownika medycznego – 1 godzina

 • odmowa otrzymania pomocy przez pacjenta,

 • udzielanie pomocy nieletnim oraz osobom niepełnosprawnym,

 • agresywny pacjent – co zrobić?

4. Imprezy masowe – zabezpieczenia – 1 godzina

Termin i miejsce szkolenia: 28.09.2017 r. godz. 14.00-18.30, siedziba CNOiUM, al. Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Koszt szkolenia: 80 złotych od osoby, uwaga: przy zapisach grupowych od 3 osób, koszt szkolenia wynosi 70 złotych od osoby

Osoba prowadząca: Tomasz Popielski – doradca prawny Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych

Seminarium kończy się zaliczeniem w formie testu. Uczestnicy otrzymają sygnowane przez Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych certyfikaty o odbyciu szkolenia oraz materiały szkoleniowe.
Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 5 pkt edukacyjnych.
Serdecznie zapraszamy!

Zasady rekrutacji na seminarium
„Odpowiedzialność prawna ratowników medycznych”

1. Wypełnij formularz zgłoszenia.

2. Wpłać opłatę za seminarium - 80 złotych.

Dane do przelewu:

Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych, Tomasz Rosa
80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 48
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4500 1329 3971
Opis: seminarium dla ratowników 28.09.2017

3. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń (wypełnienie formularza) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

4. Termin zgłaszania uczestnictwa

Prosimy o przesłanie formularza i dokonanie wpłaty do 22.09.2017 roku.

5. Zasady

Seminarium odbędzie się po zebraniu się minimalnej grupy 12 uczestników.

Kontakt: Agnieszka Markiewicz– Koordynator CNOiUM
e-mail: koordynator@cnoium.pl
tel.: +48 58 320 75 39
www.cnoium.pl

Inne aktualności